Historie Pieter Boele

De stoomsleper Pieter Boele en Dordt in Stoomstreep
 
fotp Pieter Boele   Stoomwezen1983 – 1985

Via de Vereniging Stoomvaart wordt het bestuur van de Stichting Dordt in Stoom ingelicht over de stoomsleper Pieter Boele, eigendom van de scheepswerf Boele in Bolnes. Uit de contacten die zijn gelegd, met de bedoeling om het schip naar het evenement te krijgen, blijkt dat de werf het vaartuig wil overdragen aan het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam. Echter, het museum mag het schip niet aannemen van de Gemeente Rotterdam, zonder dat iemand zich garant stelt voor alle kosten van onderhoud en exploitatie. Het stoomschip mag evenmin in de Rotterdamse Leuvehaven, bij het museum, blijven liggen ...

Zulks tegen de achtergrond van grote financiele problemen zowel bij de werf Boele in Bolnes als bij het Maritiem Museum.

pijl
De Pieter Boele is sind 1986 te vinden in de Dordtse Wolwevershaven, als monument van de vroegere stoomsleepvaart in de Merwestad.

Foto: Jens van der Vorm
 
fotp Pieter Boele   De secretaris van de Stichting Dordt in Stoom, Jens van der Vorm, wil het vaartuig naar Dordrecht halen. Immers, het schip lag in de zestiger jaren als “Speculant” lange tijd in de Wolwevershaven. De toenmalige eigenaar, Theo Thijssen, woonde in Zwijndrecht en wilde destijds een betere bestemming vinden dan de sloop.

Het Stichtingsbestuur was niet enthousiast. De kas was vrijwel leeg, de organisatie van het evenement vergde al veel vrije tijd er waren geen mensen bekend om de stoomsleper uit 1893 te gaan onderhouden. Bestuurslid Piet Bos zag wel wat in het plan en stelde zich persoonlijk garant voor een bedrag van f 7.500,-. Bovendien deed oud burgemeester J.H. van Zuuren, toen commissaris bij de Boele Werf, een goed woordje voor Dordt in Stoom. Daarop kwamen de partijen tot overeenstemming.

pijl
Door ongeveer 25 vrijwilligers en met veel steun van het bedrijfsleven, wordt de Pieter Boele regelmatig op een scheepshelling gebracht voor restauratie en onderhoud. Op 28 maart 1988 lag ze voor werkzaamheden bij Damen Shipyards in Gorinchem.

Foto: Van der Kloet
 
fotp Pieter Boele   1986

De Stichting Dordt in Stoom ondertekende een bruikleencontract met het Maritiem Museum Prins Hendrik (momenteel Stichting Buitenmuseum Leuvehaven te Rotterdam (www.buitenmuseum.nl). Tegenover de garantie dat de Stichting verantwoordelijk zou zijn voor elke cent, dat het schip in de originele staat zou blijven behouden en direct zou verdwijnen uit de Leuvehaven, werd vervolgens de overdracht door de werf Boele met het museum geregeld.
De Pieter Boele arriveerde op eigen kracht met Pasen in Dordt. Bestuurslid Marco Westland had een ligplaats geregeld in de Wolwevershaven. De Stichting ging vervolgens op zoek naar een groep vrijwilligers, die het schip gingen onderhouden en varen.

pijl
In 1997 maakt de Pieter Boele een reis naar Koblenz. Tijdens het eenmalige stoomfestival op 29 en 30 maart pendelde het schip tussen Ehrenbreitstein en het Deutsches Eck.

Foto: Jens van der Vorm
 
fotp Pieter Boele   1987 - 1993

In de vrije tijd van velen werd begonnen met de restauratie en exploitatie. Op vaste dagen werden rondvaarten georganiseerd vanaf het Groothoofd, met ondersteuning van Hotel Bellevue. Met wisselend succes, overigens, want het publiek komt alleen als het heel mooi weer is. Dankzij een toenemend aantal sponsors uit het bedrijfsleven lukt het, om de Pieter Boele in de vaart te houden. In 1993 wordt het eeuwfeest gevierd en er verschijnt een boekje over de honderdjarige levensloop. De langste tijd heeft het schip gevaren onder de naam Speculant; sinds 1972 als Pieter Boele.
In het jubileumjaar kwam een eind aan de samenwerking met de vrijwilligers, die zich als Vereniging Pieter Boele hebben ingezet. Een maand later was een andere bemanning gevormd, in samenwerking met de museumstoomsleper Volharding 1 uit Alblasserdam.

pijl
Het eeuwfeest werd in 1993 gevierd met het aan boord brengen van een taart met honderd kaarsjes. Bestuurslid Piet Bos zorgt ervoor, dat de loopplank voorzichtig wordt overschreden……

Foto: Jens van der Vorm
 
fotp Pieter Boele   1994 tot heden

Onder bezielende leiding van bestuurslid Piet Visser wordt een nieuwe groep vrijwilligers gevonden, die sindsdien het schip voor-treffelijk hebben gerestaureerd en, waar nodig, hebben aangepast aan de huidige functie als varend museumschip. Dankzij veel medewerking uit het bedrijfsleven is het mogelijk gebleken, om dit zeldzame monument in goede conditie te houden.

Door de prominente ligplaats in de Wolwevershaven, ter herinnering aan de lange tijd dat stoomslepers en Dordrecht met elkaar waren verbonden, is de Pieter Boele een belangrijk stadsmonument geworden. Duizenden bezoekers van het schilderachtige havengebied kunnen dagelijks genieten van het vele vrijwilligerswerk dat daaraan wordt besteed.

pijl
De Pieter Boele is niet meer weg te denken uit Dordrecht. Veelvuldig worden voor gezelschappen vaartochten gemaakt, zoals hier vanuit de Kalkhaven.

Foto: Jens van der Vorm
 
fotp Pieter Boele   Jaarlijks is de Pieter Boele ongeveer dertig dagen actief bij evenementen, voor gezelschappen en voor de zondagmiddagrondvaarten van het Buitenmuseum.

pijl
Een varend monument, meer dan 100 jaar oud maar in perfecte toestand. De Pieter Boele is enige Rijnschroefstoomboot die nog bestaat. De energie voor de triple expansie-machine van 1924 wordt geleverd door een oliegestookte ketel uit 1962.

Foto: Jens van der Vorm